• کد خبر : 5616
  • 1400/03/18

مزایده نوبت اول

مزایده نوبت اول تعداد 4 دستگاه اتوبوس از رده خارج شده (اسقاطي)


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشابور در نظر دارد تعداد 4 دستگاه اتوبوس از رده خارج شده (اسقاطي) خود را  با مشخصات ذيل را از طريق مزايده عمومی بفروش رساند.

رديف

شماره پلاك

شماره شاسي

شماره موتور

سال ساخت

وضعيت اتاق وموتور

قیمت کارشناسی(ریال)

1

994ع46

372124100082239

33593310066785

1381

فابريك- موتور گريبكس سالم

1.680.000.000

2

993ع46

37212410008293

33593310087583

1381

فابريك- موتور گريبكس سالم

1.650.000.000

3

568ع93

37212410007871

37212410007871

1381

فابريك- موتور گريبكس سالم

1.700.000.000

4

539ع93

37212410007826

33593310083124

1381

فابريك- موتور گريبكس سالم

1.700.000.000

                                                                      

نویسنده : پاکراد

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه