• کد خبر : 5447
  • 1400/01/21

مزایده تابلوهای تبلیغاتی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور در نظر دارد تعداد ۷ عدد تابلوی تبلیغاتی را از طریق مزایده واگذار نماید

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
دیدگاه

0 دیدگاه