• کد خبر : 5431
  • 1400/1/26

آگهی مناقصه نوبت دوم

خرید 1000 تن قیر و حمل به کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

شهرداری نیشابور در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

نویسنده : مهرآسا

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
دیدگاه

0 دیدگاه