• کد خبر : 5425
  • 1400/01/15

آگهي مزايده نوبت دوم

اجاره مغازه هاي پايانه بابك كريمي شهرداري نيشابور


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه نمايند. كليه جزئيات در اسناد مزايده درج شده است.

  • مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري (ساعت 14) روز 1400/2/4
  • آخرين مهلت تحويل پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شهرداري پايان وقت اداري مورخ 1400/2/11
  • محل تحويل پيشنهادات: نيشابور- ميدان امام خميني (ره)- ساختمان ستاد مركزي شهرداري- دبيرخانه
  • تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح مورخ 1400/2/12 و محل بازگشايي سالن جلسات ستاد مركزي شهرداري مي باشد و حضور متقاضيان بلامانع است.
  • هزينه آگهي روزنامه به عهده برندگان مزايده مي باشد.
نویسنده : مهرآسا

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
دیدگاه

0 دیدگاه