• کد خبر : 5397
  • 1399/12/27

مزایده نوبت دوم

فروش اراضی شهرداری نیشابور


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

"آگهي مزايده"

نوبت دوم

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد 2 قطعه زمين به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه نمايند.

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
دیدگاه

0 دیدگاه