• کد خبر : 5351
  • 1399/12/16

مناقصه

اگهي مناقصه بيمه تكميلي سال 1400


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

"آگهي مناقصه"

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري كليه امور بيمه اي خود و سازمانهاي تابعه اعم از بيمه نامه تكميل درمان كاركنان و همچنين ساير بيمه نامه هاي ثالث و مسئوليت مورد نياز در سال 1400 (بالغ بر 150 بيمه نامه) از طريق برگزاري مناقصه به شركت بيمه معتبر اقدام نمايد. لذا كليه شركتهاي بيمه واجد صلاحيت مي توانند از تاريخ درج آگهي لغايت 99/12/28 جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه و اسناد را دريافت نمايند.

- آخرين مهلت شركت در مناقصه و اعلام قيمت پايان وقت اداري مورخ 1400/1/18 و محل تحويل پاكات دبيرخانه شهرداري مي باشد.

- پيشنهادات واصله در مورخ 1400/1/19 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شهرداري با حضور متقاضيان بازگشايي خواهد شد. عدم حضور متقاضيان مانع از بازگشايي و اتخاذ تصميم نمي باشد.

هزينه درج آگهي هاي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد .

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
5
دیدگاه

0 دیدگاه