• کد خبر : 5313
  • 1399/12/12

آگهی مناقصه نوبت اول

خرید 1000 تن قیر و حمل به کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور و احداث تقاطع ریلی شهر کهن نیشابور


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

1- خرید 1000 تن قیر و حمل به کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور

2- احداث تقاطع ریلی شهر کهن نیشابور

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
دیدگاه

0 دیدگاه