• کد خبر : 5302
  • 1399/12/10

فروش اراضي شهرداري نيشابور


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

"آگهي مزايده"

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد 3 قطعه زمين به شرح اسناد پیوست را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند...

 

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه