• کد خبر : 5209
  • 1399/10/25

آگهی مناقصه نوبت اول


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

شهرداری نیشابور در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
دیدگاه

0 دیدگاه