• کد خبر : 5175
  • 1399/8/27

نوبت دوم

"تجديد آگهي مناقصه پارک ارغوان"


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به واگذاري پروژه نگهداري فضاي سبز بوستان ارغوان به بخش خصوصي از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد....

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه