• کد خبر : 5164
  • 1399/08/14

آگهي مناقصه


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

شهرداري نيشابور در نظر دارد بر اساس بند 7 ماده 17 قانون ارزش افزوده نسبت به استرداد مبالغ مالياتهايي كه در موقع خريد كالا ها و خدمات توسط شهرداري براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت شده و قابل استرداد است اقدام نمايد ..

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه