• کد خبر : 4876
  • 1399/04/24

مناقصه نوبت دوم بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب مدل 77 به بالا ...

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
دیدگاه

0 دیدگاه