• کد خبر : 4860
  • 1399/04/22

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم اجرای آبیاری تحت فشار بولوار جانبازان


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

شهرداری نیشابور در نظر دارد مناقصه عمومی را از طریق سامانه ...

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
دیدگاه

0 دیدگاه