• کد خبر : 4834
  • 1399/04/09

بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی مدل 77 به بالا


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق و سازمان ها از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد ...

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
دیدگاه

0 دیدگاه