• کد خبر : 44
  • 2014-05-17

غلامحسین مظفری، نماینده اسبق مجلس:

توسعه همه جانبه برای نیشابور، یک ضرورت است

غلامحسین مظفری، نماینده اسبق مجلس:

توسعه همه جانبه برای نیشابور، یک ضرورت است

غلامحسین مظفری گفت: ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همچون حلقه های یک زنجیر به هم متصل هستند، بنابراین باید همزمان با هم محقق شوند تا دستاوردی مطلوب داشته باشند.

این نماینده سابق مجلس پنجشنبه هفته گذشته در نشست خبری که از سوی دبیرخانه همایش«آرمانشهر نیشابور، فرصت های سرمایه گذاری برای توسعه» برگزار شد، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: نیشابور از ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالایی  برخودار است، لذا به طور حتم می تواند در ابعاد مختلف توسعه یابد.

وی اضافه کرد: بنابراین باید اذعان کرد که توسعه همه جانبه برای نیشابور، در حقیقت یک ضرورت است.

عضو شورای عالی سرمایه گذاری همایش «آرمانشهر نیشابور، فرصت های سرمایه گذاری برای توسعه» با بیان این مطلب که محقق شدن این امر نیاز به تعامل مثبت تمام بخش ها و نیروهای تأثیرگذار با یکدیگر دارد، اظهار داشت: فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه گذار در شهر، یک وظیفه محلی است که بر دوش همه ماست.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا از ظرفیت تمام نیشابوری ها به دور از گرایش های سیاسی و بحث های حاشیه ای برای توسعه نیشابور استفاده کنیم.

مظفری در ادامه با اشاره به همایش «آرمانشهر نیشابور، فرصت های سرمایه گذاری برای توسعه» یادآور شد: پروژه هایی پیش بینی شده برای سرمایه گذاری از سوی دبیرخانه این همایش، پروژه های خیلی خوب و قابل قبولی است که در ارزیابی اولیه قابل مقایسه با پروژه هایی است که در شهرهای بزرگ تعریف شده است.

 

پیوستها :

1
توسعه همه جانبه برای نیشابور، یک ضرورت است
دیدگاه

0 دیدگاه