• کد خبر : 4198
  • 1398/08/02

فراخوان توانسنجی پروژه تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم های مرکز مدیریت ترافیک و حمل و نقل هوشمند، تهیه و اجرای چراغ های فرماندهی شهرداری نیشابور

فراخوان توانسنجی نوبت اول


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه زیر را از طریق توانسنجی و مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .....

 

 

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
دستورالعمل ارزيابي كيفي مناقصه گران (فرم های تواسنجی)
2
آگهی 1
3
آگهی 2
دیدگاه

0 دیدگاه