• کد خبر : 4163
  • 1398/07/09

« تجديد آگهي مزايـده نوبت دوم»واگذاري جايگاه CNG واقع در بولوار شهيد سراياني


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري جايگاه CNG واقع در بولوار شهيد سراياني از طريق برگزاري مزايده به اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قانوني و فني براي مدت دو سال اقدام نمايد ، لذا از كليه شركتهاي داراي گواهي صلاحيت از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و داراي ظرفيت قانوني دعوت به عمل مي آيد ...

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه