• کد خبر : 4107
  • 1398/06/26

آگهي نوبت دوم خريد13 دستگاه دوربين نظارت تصويري


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

شهرداري نيشابور درنظر دارد نسبت به خريد 13 دستگاه دوربين نظارت تصويري (( مدل AXISP5635 ) از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد ...

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه