• کد خبر : 4097
  • 1398/6/24

واگذاري جايگاه CNG واقع در بولوار شهيد سراياني


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري جايگاه CNG واقع در بولوار شهيد سراياني از طريق برگزاري مزايده به اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قانوني و فني براي مدت دو سال اقدام نمايد ...

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه