• کد خبر : 4063
  • 1398/06/16

فراخوان بومي براي سرمايه گذاري ساخت سايت تجاري در ضلع شمال پايانه مسافربري


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

 فراخوان بومي براي سرمايه گذاري ساخت سايت تجاري در ضلع شمال پايانه مسافربري

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه