• کد خبر : 3970
  • 1398/6/4

دو قطعه زمین


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

شهرداري نيشابور درنظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 2 قطعه زمين واقع در نيشابور – خيابان نور 17 را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مزايده به فروش برساند

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

2
3
4
دیدگاه

0 دیدگاه