• کد خبر : 3933
  • 1398/06/16

میدان احشام


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

شهرداری نیشابور در نظر دارد میدان احشام واقع در جاده نیشابور- کاشمررا به صورت اجاره از طریق مزایده .....

نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه