• کد خبر : 3455
  • 1398/02/11

22 قطعه زمین

آگهی مزایده نوبت دوم


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

 شهرداری نیشابور در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمین با کاربری صنعتی کارگاهی برابر جدول و کروکی های پیوست واقع در نیشابور- میدان صنعت- غرب بولوار شهید فهمیده، از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

نویسنده : 1111111111

پیوستها :

1
آگهی مزایده نوبت دوم
2
آگهی مزایده نوبت دوم
3
آگهی مزایده نوبت دوم
دیدگاه

0 دیدگاه