• کد خبر : 33
  • 2014-05-07

طراحی میدان شهید چمنی با دیدگاه اصلاح هندسی ترافیکی، شهرسازی و معماری

طراحی میدان شهید چمنیراه آهن با دیدگاه اصلاح هندسی ترافیکی، شهرسازی و معماری

شهردار نیشابور از طراحی میدان شهید چمنیراه آهن با دیدگاه اصلاح هندسی ترافیکی، شهرسازی و معماری خبر داد.

محمد حسن زرندی افزود: میدان راه آهن نیشابور را با توجه به موقعیت ویژه می توان به عنوان یکی از ورودی های قابل توجه شهر نیشابور برشمرد.

وی افزود:در حال حاضر شهرداری نیشابور از طریق مدیریت ترافیک، پس از برگزاری جلسات مکرر فنی، نسبت به انجام طراحی فاز ترافیکی میدان اقدام نموده است.

مدیر اجرایی پروژه های ترافیکی سطح شهر نیز در گفتگو با شادیاخ اظهار داشت: در طرح مورد نظر جزیزه ی میانی میدان از حالت نامتوازن خارج و فرم هندسی مناسب و مطلوب را تداعی می نماید که دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی اتوبوس و تاکسی برای مسافران بطور ویژه از طریق ایجاد جزیره های ترافیکی مهیا شده است و به وسیله اصلاح شعاع قوس های میدان، گردش اتوبوس ها تسهیل شده است.

 اسماعیل قندهاری افزود: در طرح مورد نظر حفظ فضای سبز به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه قرار گرفته به طوری که اصلاح هندسی منطبق با جانمایی درختان است و از قطع درختان جلوگیری بعمل می آید.

وی خاطرنشان کرد: در فاز دوم طراحی که اصلاح معماری و شهرسازی را شامل می گردد و هم اکنون توسط مشاور در دست بررسی است، در نظر گرفتن المان ویژه منطبق با فضای عملکردی میدان، آدرس دهی مناسب گردشگران و مسائل از این دست بر اساس نظر سنجی انجام شده از متخصصین مرتبط و اهالی و کسبه اطراف میدان در حال انجام است.

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه