• کد خبر : 29
  • 2014-05-07

برای اولین بار در شهرداری نیشابور صورت گرفت:

جذب 180 میلیون ریال بودجه پژوهشی توسط شهرداری

برای اولین بار در شهرداری نیشابور صورت گرفت:

جذب  180 میلیون ریال بودجه پژوهشی توسط شهرداری

با پیگیری مستمر توسط کارشناسان حوزه معاونت معماری و شهرسازی و کارگروه فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری برای اولین بار بودجه پژوهشی به مبلغ 180 میلیون ریال جهت انجام مطالعه و برداشت میدانی اطلاعات شهری به صورت جامع و ایجاد پایگاه داده در محیط GIS از محل اعتبارات پژوهشی استان اخذ گردید.

شایان ذکر است تاکنون شهرداری نیشابور موفق به جذب ردیف اعتباری مذکور نگردیده بود.

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه