• کد خبر : 1166
  • 2019-01-23

آگهی مناقصه فاز یک پروژه تقاطع ریلی شهر کهن نیشابور


پایان اعتبار آگهی : نامعلوم

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

پیوستها :

1
آگهی مناقصه فاز یک پروژه تقاطع ریلی شهر کهن نیشابور
2
آگهی مناقصه فاز یک پروژه تقاطع ریلی شهر کهن نیشابور
3
آگهی مناقصه فاز یک پروژه تقاطع ریلی شهر کهن نیشابور
4
آگهی مناقصه فاز یک پروژه تقاطع ریلی شهر کهن نیشابور
دیدگاه

0 دیدگاه