• کد خبر : 1152
  • 2018-12-03

آگهی مزایده


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

مزایده سرمایه گذاری راه اندازی پیست دوچرخه سواری در بولوار شهید شوشتریجاده باغرود

پیوستها :

1
آگهی مزایده
2
آگهی مزایده
3
آگهی مزایده
4
آگهی مزایده
5
آگهی مزایده
6
آگهی مزایده
7
آگهی مزایده
8
آگهی مزایده
9
آگهی مزایده
10
آگهی مزایده
11
آگهی مزایده
12
آگهی مزایده
13
آگهی مزایده
14
آگهی مزایده
15
آگهی مزایده
16
آگهی مزایده
17
آگهی مزایده
18
آگهی مزایده
دیدگاه

0 دیدگاه