• کد خبر : 1137
  • 2018-10-14

آگهي مزايده


پایان اعتبار آگهی : نامعلوم

با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد مكان هاي ذيل را از طريق برگزاري مزايده براي مدت يكسال به متقاضيان واگذار نمايد..

پیوستها :

1
آگهي مزايده
2
آگهي مزايده
3
آگهي مزايده
4
آگهي مزايده
5
آگهي مزايده
6
آگهي مزايده
دیدگاه

0 دیدگاه