• کد خبر : 1135
  • 2018-10-14

آگهي مزايده


پایان اعتبار آگهی : نامعلوم

شهرداري نيشابور در نظر دارد برابر مصوبه اي شوراي اسلامي شهر اموال ذيل را از طريق برگزاري مزايده حضوري به بالاترين قيمت پيشنهادي بفروش رساند ..

پیوستها :

1
آگهي مزايده
2
آگهي مزايده
3
آگهي مزايده
دیدگاه

0 دیدگاه