• مهدی آریان فر
 • سرپرست معاونت خدمات شهری اسبق
 • تلفن تماس :
 • فکس :
 • رایانامه :
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی عمران- عمران دانشگاه یزد 1386

سوابق اجرایی :

 • مسئول عمران شهرداری منطقه یک نیشابور 1392-1389
 • معاون سازمان عمران شهرداری نیشابور 1396-1392
 • عضو هیئت مدیره سازمان عمران 1396-1392
 • عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند 1396 تاکنون
 • سرپرست سازمان مدیریت پسماند 1396 تاکنون
 • سرپرست معاونت خدمات شهری 1399