• حسین مهرآسا
 • کارشناس فناوری اطلاعات ستاد اسبق
 • تلفن تماس : 42222003-1164
 • فکس : 42222003
 • رایانامه : mehrasa [Dot] ah@Gmail [Dot] com
 • موبایل :

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی فناوری اطلاعات - دانشگاه جامع علمی کاربردی نیشابور 1390
 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1394
 • کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک- دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور 1397
 • دانشجوی دکتری Ph.D مدیریت بازرگانی - دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 1399

سوابق اجرایی :

 • کارشناس فناوری اطلاعات مرکز مدیریت ترافیک وحمل ونقل هوشمند شهرداری نیشابور 1393
 • مدیر فناوری اطلاعات سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری نیشابور 1397
 • مدیر برنامه ریزی و تحقیق و توسعه سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری نیشابور 1397
 • کارشناس فناوری اطلاعات شهرداری نیشابور 1398

علمی پژوهشی :

 • بزودی بارگذاری می شود...