• کد خبر : 7113
  • 1401/04/02

اجرای عملیات ترمیم و تعویض جدول و کانیو خیابان شهید حسینی و کوچه جنب بوستان نشاط

💠 اجرای عملیات ترمیم و تعویض جدول و کانیو خیابان شهید حسینی و کوچه جنب بوستان نشاط توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری نیشابور

نویسنده : روابط عمومی شهرداری

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه