• کد خبر : 6970
  • 1401/3/2

گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود

💠 گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود با استقبال بسیار خوب همکاران و خانواده ها برگزار شد.

🔹در این مراسم که شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند،  ۳۰ نفر از کارکنان نمونه شهرداری نیشابور و همچنین مدیران و کارشناسان روابط عمومی شهرداری، شورای اسلامی شهر و سازمان های تابعه به مناسبت هفته روابط عمومی تقدیر شدند.

نویسنده : روابط عمومی شهرداری

پیوستها :

1
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
2
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
3
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
4
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
5
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
6
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
7
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
8
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
9
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
10
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
11
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
12
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
13
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
14
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
15
گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نیشابور در اردوگاه شهید رجایی باغرود
دیدگاه

0 دیدگاه