• کد خبر : 6922
  • 1401/2/19

گوشه ای از فعالیت های تلاشگران ستاد حوادث شهرداری نیشابور در بارندگی امروز

گوشه ای از فعالیت های تلاشگران ستاد حوادث شهرداری نیشابور در بارندگی امروز

نویسنده : پاکراد

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه