• کد خبر : 6393
  • 1400/10/25

💠اجرای نقاشی دیواری توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور

💠اجرای نقاشی دیواری سطح ۲(رنگ و کلیشه )در محدوده خیابان فرح بخش شرقی و ترمینال مسافربری توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیشابور

 

نویسنده : پاکراد

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه