• کد خبر : 6240
  • 1400/08/30

فراخوان سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

فراخوان سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و هشتمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی

نویسنده : پاکراد

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه