• کد خبر : 6232
  • 1400/08/24

تقدیر شهردار و شورای اسلامی شهر نیشابور از جناب دکتر مشایخان ، خیرنیک اندیش و سرمایه گذار مجموعه ورزشی

از جناب دکتر مشایخان ، خیر نیک اندیش و سرمایه گذار ارجمند در کمیسیون اقتصاد شهری شورای اسلامی شهر تقدیر گردید . ایشان در زمینه احداث اماکن ورزشی برای نیشابور و بویژه افشار کم برخوردار اقدام ارزشمندی انجام داده اند . وی که نیشابور را بسیار دوست دارد با وجود سکونت در خارج از کشور ، جهت راه اندازی باشگاه ورزشی برای جوانان شهر هرچند وقت به ایران برازمی گردد تا مجموعه ورزشی که برای شهروندان در حال ساخت می باشد را هر چه زودتر به اتمام برساند .
در پایان این نشست ، از زحمات آقای علی اکبر شکیبا عضو محترم شورای پنجم در این پروژه تشکر و قدردانی گردید .

نویسنده : پاکراد

پیوستها :

1
تقدیر شهردار و شورای اسلامی شهر نیشابور از جناب دکتر مشایخان ، خیرنیک اندیش و سرمایه گذار مجموعه ورزشی
2
تقدیر شهردار و شورای اسلامی شهر نیشابور از جناب دکتر مشایخان ، خیرنیک اندیش و سرمایه گذار مجموعه ورزشی
3
تقدیر شهردار و شورای اسلامی شهر نیشابور از جناب دکتر مشایخان ، خیرنیک اندیش و سرمایه گذار مجموعه ورزشی
4
تقدیر شهردار و شورای اسلامی شهر نیشابور از جناب دکتر مشایخان ، خیرنیک اندیش و سرمایه گذار مجموعه ورزشی
5
تقدیر شهردار و شورای اسلامی شهر نیشابور از جناب دکتر مشایخان ، خیرنیک اندیش و سرمایه گذار مجموعه ورزشی
6
تقدیر شهردار و شورای اسلامی شهر نیشابور از جناب دکتر مشایخان ، خیرنیک اندیش و سرمایه گذار مجموعه ورزشی
دیدگاه

0 دیدگاه