• کد خبر : 6168
  • 1400/08/01

برگزاری مراسم تکریم مهندس ناصر صدیقی سرپرست و معارفه سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور

مراسم تکریم مهندس ناصر صدیقی سرپرست و معارفه سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور برگزار شد.
این مراسم با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و اعضای شورای اداری شهر نیشابور در فرهنگسرای سیمرغ برگزار شد و در ادامه اعضای پارلمان شهری و جمعی از مدیران شهرداری با حضور در دفتر شهردار، برای وی در ادامه راه آرزوی موفقیت کردند.

نویسنده : پاکراد

پیوستها :

1
برگزاری مراسم تکریم مهندس ناصر صدیقی سرپرست و معارفه سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور
2
برگزاری مراسم تکریم مهندس ناصر صدیقی سرپرست و معارفه سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور
3
برگزاری مراسم تکریم مهندس ناصر صدیقی سرپرست و معارفه سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور
4
برگزاری مراسم تکریم مهندس ناصر صدیقی سرپرست و معارفه سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور
5
برگزاری مراسم تکریم مهندس ناصر صدیقی سرپرست و معارفه سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور
6
برگزاری مراسم تکریم مهندس ناصر صدیقی سرپرست و معارفه سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور
7
برگزاری مراسم تکریم مهندس ناصر صدیقی سرپرست و معارفه سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور
8
برگزاری مراسم تکریم مهندس ناصر صدیقی سرپرست و معارفه سیدحسن میرفانی شهردار نیشابور
دیدگاه

0 دیدگاه