• کد خبر : 6080
  • 1400/06/22

تقدیر از کارکنان سازمان آرامستان های شهرداری نیشابور

اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری با حضور در سازمان آرامستان‌ها از کارکنان این سازمان که در ایام شیوع ویروس کرونا فداکارانه و صبورانه در فرایند خاکسپاری متوفیان مشارکت داشتند، قدردانی کردند.

رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر ضمن مهم برشمردن نوع فعالیت این گروه از کارکنان شهرداری، کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنان را همچون مدافعان سلامت ارزشمند دانستند

نویسنده : پاکراد

پیوستها :

1
تقدیر از کارکنان سازمان آرامستان های شهرداری نیشابور
2
تقدیر از کارکنان سازمان آرامستان های شهرداری نیشابور
3
تقدیر از کارکنان سازمان آرامستان های شهرداری نیشابور
4
تقدیر از کارکنان سازمان آرامستان های شهرداری نیشابور
5
تقدیر از کارکنان سازمان آرامستان های شهرداری نیشابور
6
تقدیر از کارکنان سازمان آرامستان های شهرداری نیشابور
7
تقدیر از کارکنان سازمان آرامستان های شهرداری نیشابور
8
تقدیر از کارکنان سازمان آرامستان های شهرداری نیشابور
دیدگاه

0 دیدگاه