• کد خبر : 6062
  • 1400/06/03

دیوار گذاری زیرگذر عماریاسر


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه دیوار گذاری زیرگذر عماریاسر از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

نویسنده : پاکراد

الزامات :

پیوستها :

1
2
دیدگاه

0 دیدگاه