• کد خبر : 5929
  • 1400/05/02

مناقصه نوبت دوم

بکارگیری راننده با خودرو تراکتور زیرسازی بیل عقب


پایان اعتبار آگهی : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

" آگهي مناقصه "

نوبت دوم

شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به بكارگيري راننده به همراه خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز خود بصورت پيمانكاري جهت ستاد، مناطق و سازمان ها از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد. لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صلاحيت دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به  سايت شهرداري نيشابور به آدرس www.neyshabur.ir  مراجعه و اسناد را دريافت نمايند. كليه جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت جهت شركت در مناقصه شامل:

1- شركتهاي حمل و نقل درون شهري

2- تاكسي تلفني هاي داراي پروانه كسب

3- اشخاص حقيقي واجد صلاحيت مورد تاييد شهرداري

4- ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از مراجع قانوني ذيربط داراي مجوز حمل و نقل درون شهري مي باشند.

  • آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت در 2 پاكت مهر و موم به دبيرخانه شهرداري پايان وقت اداري (ساعت 13) روز شنبه 1400/5/9  مي باشد.
  • هزينه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه است.

رديف

نوع و مدل خودروهاي مورد نياز

تعداد

1

سواري مدل 90 شمسي به بالا شامل: سمند- پژو 405- ال 90- 206

به جز تاكسي، پرايد، پژو آردي، پي كي و پيكان

68 دستگاه

2

نيسان مدل 88 شمسي به بالا 4 دستگاه

3

خاور داري اتاق كمپرسي مدل 82 شمسي به بالا 2 دستگاه

4

تراكتور بيل عقب مدل 77 شمسي به بالا 1 دستگاه

5

كاميون ده تن مدل 77 شمسي به بالا (كمپرسي) 3 دستگاه

6

وانت پيكان مدل 87 شمسي به بالا 8 دستگاه

7

مزدا دوكابين مدل 89 شمسي به بالا 13 دستگاه
8 خودرو تخليه چاه فاضلاب مدل 67 شمسي به بالا 1 دستگاه
9 نيسان كمپرسي مدل 88 شمسي به بالا 4 دستگاه
10 لودر 1 دستگاه
11 تانكر آبياري 14/000 ليتري 6 دستگاه
12 تانكر آبياري 20/000 ليتري 2دستگاه
13 خاور آبياري 5/000 ليتري 1 دستگاه
14 بيل بكهو 1 دستگاه
15 غلطك كششي زيرسازي با تراكتور 1 دستگاه
 
 
نویسنده : پاکراد

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
دیدگاه

0 دیدگاه