• کد خبر : 5872
  • 1400/04/15

رفت و روب منطقه گردشگری به صورت نمادین با حضور معاون شهرداری ها و مدیران ارشد سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ، شهردار و مدیران شهرداری نیشابور و اعضای شورای شهر و منتخبین ششمین دوره ی شورای اسلامی شهر

در حاشیه گرامی داشت روز شهرداری ها و دهیاری ها و اولین جشنواره مردمی شهر خوب - پاکبان خوب و با حضور معاون شهرداری ها و مدیران ارشد سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ، شهردار و مدیران شهرداری  نیشابور و اعضای شورای شهر و منتخبین ششمین دوره ی شورای اسلامی شهر؛ با پوشیدن لباس پاکبانان در کنار این عزیزان بصورت نمادین اقدام به رفت و روب منطقه گردشگری کردند.

نویسنده : پاکراد

پیوستها :

1
رفت و روب منطقه گردشگری به صورت نمادین با حضور معاون شهرداری ها و مدیران ارشد سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ، شهردار و مدیران شهرداری نیشابور و اعضای شورای شهر و منتخبین ششمین دوره ی شورای اسلامی شهر
2
رفت و روب منطقه گردشگری به صورت نمادین با حضور معاون شهرداری ها و مدیران ارشد سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ، شهردار و مدیران شهرداری نیشابور و اعضای شورای شهر و منتخبین ششمین دوره ی شورای اسلامی شهر
دیدگاه

0 دیدگاه