• کد خبر : 5466
  • 1400/01/26

انتصاب جدید در شهرداری نیشابور

✅ سرپرست جدید سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری نیشابور معرفی شد.

 

🔻علی نجفی شهردار نیشابور در جلسه ای با حضور مدیران شهرداری حسن یخدانی را که عهده دار معاونت سازمان بوده،  به سرپرستی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری منصوب نمود.

نویسنده : 1111111111

پیوستها :

1
انتصاب جدید در شهرداری نیشابور
2
انتصاب جدید در شهرداری نیشابور
3
انتصاب جدید در شهرداری نیشابور
دیدگاه

0 دیدگاه