• کد خبر : 5456
  • 1400/01/22

بازدید شهردار نیشابور و مدیران اجرایی شهرداری از پروژه های ساخت خانه فرهنگ و احداث بوستان های سطح شهر

🔸بازدید شهردارنیشابور و مدیران اجرایی شهرداری از پروژه های ساخت خانه فرهنگ و احداث بوستان های سطح شهر انجام شد

🔹در جلسه هماهنگی پس از بازدید علی نجفی در خصوص اجرای پروژه ها طبق جدول زمان بندی شده از تلاش همکاران خود با توجه به شرایط کار در وضعیت کرونایی تشکر نمود و گزارش کارشناسی بر پایه نیاز سنجی پروژه ها را دریافت نمود .

نویسنده : 1111111111

پیوستها :

1
بازدید شهردار نیشابور و مدیران اجرایی شهرداری از پروژه های ساخت خانه فرهنگ و احداث بوستان های سطح شهر
2
بازدید شهردار نیشابور و مدیران اجرایی شهرداری از پروژه های ساخت خانه فرهنگ و احداث بوستان های سطح شهر
3
بازدید شهردار نیشابور و مدیران اجرایی شهرداری از پروژه های ساخت خانه فرهنگ و احداث بوستان های سطح شهر
دیدگاه

0 دیدگاه