• کد خبر : 5287
  • 1399/12/06

مزایده

مزايده اجاره مغازه هاي پايانه بابك كريمي شهرداري نيشابور


پایان اعتبار آگهی : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

"آگهي مزايده"

 

شهرداري نيشابور در نظر دارد مغازه هاي پايانه بابك كريمي واقع در خيابان احمدآباد را از طريق برگزاري مزايده براي مدت دوسال واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات تكميلي به سايت شهرداري به آدرس www.neyshabur.ir مراجعه نمايند. كليه جزئيات در اسناد مزايده درج شده است.

  • مهلت دريافت اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري (ساعت 14) روز 99/12/20
  • آخرين مهلت تحويل پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شهرداري پايان وقت اداري مورخ 99/12/26
  • محل تحويل پيشنهادات: نيشابور- ميدان امام خميني (ره)- ساختمان ستاد مركزي شهرداري- دبيرخانه
  • تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح مورخ 99/12/27 و محل بازگشايي سالن جلسات ستاد مركزي شهرداري مي باشد و حضور متقاضيان بلامانع است.
  • هزينه آگهي روزنامه به عهده برنده مزايده مي باشد.
نویسنده : 1111111111

الزامات :

پیوستها :

1
2
3
4
5
دیدگاه

0 دیدگاه