• کد خبر : 22
  • 2014-04-30

شهردار، معاونین و مدیران شهرداری نیشابور با حضور در پارلمان محلی شهر روز شورا را گرامی داشتند

شهردار، معاونین و مدیران شهرداری با حضور در پارلمان محلی شهر روز شورا را گرامی داشتند

به مناسبت نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها، شهردار، معاونین و مدیران شهرداری نیشابور با حضور در جلسه علنی روز سه شنبه شورای اسلامی این روز را به اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور تبریک گفته و این روز را گرامی داشتند.

 

 

پیوستها :

1
شهردار، معاونین و مدیران شهرداری نیشابور با حضور در پارلمان محلی شهر روز شورا را گرامی داشتند
2
شهردار، معاونین و مدیران شهرداری نیشابور با حضور در پارلمان محلی شهر روز شورا را گرامی داشتند
3
شهردار، معاونین و مدیران شهرداری نیشابور با حضور در پارلمان محلی شهر روز شورا را گرامی داشتند
4
شهردار، معاونین و مدیران شهرداری نیشابور با حضور در پارلمان محلی شهر روز شورا را گرامی داشتند
5
شهردار، معاونین و مدیران شهرداری نیشابور با حضور در پارلمان محلی شهر روز شورا را گرامی داشتند
دیدگاه

0 دیدگاه