• کد خبر : 1172
  • 2019-03-07

کلیه دفاتر و نمایندگی های بیمه دارای سرپرستی در شهرستان نیشابور

آگهی مناقصه


پایان اعتبار آگهی : نامعلوم

شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به عقد قرارداد بیمه گروهی تکمیل درمان کارکنان خود به همراه خانواده تحت تکفل به تعداد ....

پیوستها :

1
آگهی مناقصه
2
آگهی مناقصه
3
آگهی مناقصه
4
آگهی مناقصه
5
آگهی مناقصه
دیدگاه

0 دیدگاه