• کد خبر : 1165
  • 2019-01-13

آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور


پایان اعتبار آگهی : نامعلوم

شهرداري نيشابور درنظر دارد انجام مطالعات پدافند غيرعامل شهر نيشابور را به شركت مشاور واجد صلاحيت و داراي مجوز از سازمان پدافند غيرعامل كشور از طريق برگزاري مناقصه واگذار نمايد.

پیوستها :

1
آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور
2
آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور
3
آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور
4
آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور
5
آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور
6
آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور
7
آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور
8
آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور
9
آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور
10
آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور
دیدگاه

0 دیدگاه