مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10795
  • 1403/3/21

خط کشی گذرگاه گاه های عابر پیاده با رنگ های دوجزئی ماندگار

💠خط کشی گذرگاه گاه های عابر پیاده با رنگ های دوجزئی ماندگار توسط واحد مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری نیشابور

▫️روابط عمومی شهرداری نیشابور

🆔 @neyshabur2020

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه