مهاجرت به کانادا
  • کد خبر : 10793
  • 1403/3/17

هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز بدون مجوز ممنوع است/ تخریب ۳۵ ساخت و ساز غیرمجاز در دو روز

💠 هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز بدون مجوز ممنوع است/ تخریب ۳۵ ساخت و ساز غیرمجاز در دو روز

در راستای جلوگیری از تفکیک و تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز های غیر مجاز در محدوده شهری ۳۵ مورد پی کنی و دیوارچینی غیرمجاز و ... در دو روز گذشته توسط اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری نیشابور شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیشابور، در دو روز گذشته تخریب و اعاده به وضع سابق، تعداد ۳۵ مورد پی کنی، شفته ریزی، صفحه گذاری و دیوار چینی غیر اصولی و فاقد مجوز به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن توسط اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری انجام شد.

گفتنی است هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در حریم و محدوده قانونی شهر، تفکیک، قطعه بندی، ساخت و ساز اراضی زراعی براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی- باغی جرم است و متخلفین به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

🆔 @neyshabur2020

نویسنده : روابط عمومی شهرداری نیشابور

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه